Näkötesti, kaihileikkaus vai käynti lapsen kanssa?