Jälkikaihi

Epäiletkö jälkikaihia? Ongelman voi helposti hoitaa laseroinnilla.

Jälkikaihi tarkoittaa linssin kapselipussin samentumista kaihileikkauksen jälkeen. Jälkikaihin poisto onnistuu Coronaria Silmäsairaalassa helposti kokeneiden ammattilaisten toimesta. Jälkikaihi hoidetaan kivuttomasti ja turvallisesti laserilla, ja noin 10 minuutin mittaiseen hoitoon pääsee erikoistuneen silmälääkärimme poliklinikkatutkimuksen jälkeen nopeasti ja jonottamatta. Jälkikaihi voidaan siis hoitaa samalla poliklinikkakäynnillä kuin se todetaankin. Mikäli jälkikaihi on todettu jo jossakin muualla, voit varata meiltä suoraan toimenpideajan. Hoitamalla jälkikaihin pois päiväjärjestyksestä, saadaan takaisin kaihileikkauksella saavutetut hyödyt, ja näkö palautuu jälleen kirkkaaksi ja selväksi.

Jälkikaihin oireet ovat pitkälti samanlaisia kuin harmaakaihin; näkö heikkenee ja samentuu, lisäksi voi tulla häikäisyä. Mikäli olet käynyt kaihileikkauksessa ja oireet tuntuvat palaavan, hakeudu silmälääkärin tutkimukseen, jossa jälkikaihi voidaan nopeasti ja varmasti todeta.

Miten jälkikaihi muodostuu?

Kaihileikkauksessa potilaan oma, samentunut linssi poistetaan kapselipussistaan, ja tilalle vaihdetaan uusi, kirkas keinolinssi. Osalla potilaista kapselipussi alkaa kuitenkin arpeutua ja tätä nimitetään jälkikaihiksi. Jälkikaihi voi muodostua joko lyhyen ajan kuluttua kaihileikkauksesta tai vasta vuosien päästä. Jälkikaihin muodostumiseen vaikuttavat esimerkiksi tulehdukset, pitkittynyt ärsytys leikkauksen jälkeen, harmaakaihityyppi (kapseli jo primääristi samentunut) ja leikkaustekniikka.

Minkälainen on jälkikaihin hoito?

Coronaria Silmäsairaalassa jälkikaihin hoito sujuu nopeasti, tehokkaasti ja kivuttomasti. Ennen laserointia silmä tutkitaan ja näin varmistutaan siitä, että jälkikaihin laserhoito voidaan turvallisesti tehdä. Silmän pinta puudutetaan ja mustuainen laajennetaan tipoilla, jonka jälkeen laserilla tehdään kapselipussin takapintaan keskelle aukko, jonka läpi potilas jälleen näkee. Koko toimenpide kestää esivalmisteluineen vain noin 15 minuuttia, ja kotiin pääset heti toimenpiteen jälkeen. Jälkikaihin hoito laserilla on turvallista; toimenpiteestä vastaavat kokeneet ja koulutetut silmäkirurgian ammattilaiset.

Jälkikaihin laserointi on pysyvä apu – saat kaihileikkauksen edut takaisin!

Jälkikaihin laserointi on tehokas, nopea ja edullinen hoitokeino. Et tarvitse uutta kaihileikkausta, vaan saat aiemman leikkauksen edut takaisin. Tulos on pysyvä, eikä jälkikaihi enää palaa vaivaamaan. Voit hakeutua tutkimukseen ja hoitoon milloin tahansa.